Een algemeen toepasbaar componentenmodel voor nooit-stoppende reactieve big data toepassingen

Projectdetails

!!Description

De uitgebreide software stacks die gebruikt worden voor het maken van reactieve systemen hebben een negatief effect op de manier hoe reactieve big data applicaties gebouwd kunnen worden. Deze technologieën moeten gecombineerd worden om grotere applicaties te kunnen maken. De oplossing die gebruikt maakt van “glue code” is niet voldoende omdat er nog steeds verschillende technologieën begrepen moeten worden en omdat de algemene softwarekwaliteit naar beneden gaat omdat deze integratie niet altijd even eenvoudig
is. Een alternatieve methode, waarbij applicaties als een self- contained component worden gemaakt, is niet mogelijk omdat een enkel programmeermodel of technologie niet krachtig genoeg is om alle niet-functionele requirements in te kunnen uitdrukken.
Er is daarom een nood aan een compositiemodel waarbij integratie centraal staat. Dit is de focus van dit onderzoek. We beschrijven een mogelijke oplossing voor dit probleem door te kijken hoe zo’n model gebruikt kan worden waarbij een reflectieve meta-interface aanwezig is om verschillende run-time semantieken te beschrijven.
Verder kan dit componentenmodel uitgebreid worden voor hot- swapping. Dit zal het mogelijk maken voor ontwikkelaars om aanpassingen te maken aan hun systemen, maakt het geven van feedback eenvoudiger, en maakt het mogelijk om voortdurend uitvoerende systemen te ontwerpen en onderhouden. Als voorwaarde moeten uiteraard de verwachte run-time garanties gewaarborgd blijven tijdens een verandering van code.
AcroniemFWOSB91
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/23

Keywords

  • reactive programming
  • dataflow systems
  • Big data

Flemish discipline codes

  • System software and middleware
  • Distributed systems
  • Coding tools and techniques, testing and debugging
  • Language design, constructs and features
  • Programming languages and technologies