Een gecombineerde kwantitatieve, kwalitatieve en participatieve aanpak om gezondheid en gezondheidsgerelateerd gedrag tijdens de transitie van het secundair beroepsonderwijs naar het werkveld te onderzoeken.

Projectdetails

!!Description

Het beter begrijpen van kritische levensfases, waarin men een hoger risico loopt op ongunstige veranderingen in gezondheid en gezondheidsgerelateerd gedrag, kan bijdragen tot de ontwikkeling van meer effectieve gezondheidsgerichte interventies. Hoewel de transitie van het secundair naar het hoger onderwijs reeds geassocieerd werd met o.a. gewichtstoename, verminderde fysieke activiteit en mentale problemen, ontbreekt het aan wetenschappelijke evidentie m.b.t. jongvolwassenen die de overgang maken van het secundair beroepsonderwijs naar het werkveld. Met behulp van een gemengde onderzoeksmethodologie, beoogt dit project meer inzicht te verkrijgen in de gezondheidsgerelateerde levensstijl van deze lager opgeleide jongvolwassenen en kan bijgevolg sociale ongelijkheid in gezondheid helpen verminderen. Een observationele studie met follow-up zal de veranderingen in fysieke en mentale gezondheid en gezondheidsgerelateerd gedrag bij de doelpopulatie in kaart brengen. Daarnaast zal een kwalitatieve studie met focusgroepen de determinanten van verandering in gezondheidsgerelateerd gedrag identificeren en het uitwisselen van ideeën betreffende de mogelijke ontwikkeling van effectieve en haalbare interventiestrategieën toelaten. Het toepassen van een participatieve aanpak zal een rode draad doorheen dit project vormen. Fundamenteel onderzoek rond dit thema, met extra aandacht voor deze kwetsbare groep, is noodzakelijk in het streven naar meer (toekomstige) gelijkheid in gezondheid.
AcroniemFWOTM1031
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/22

Keywords

  • Laagopgeleide opkomende volwassenen die overgaan op het werk;
  • resultaten op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid en gezondheidsgerelateerd gedrag
  • determinanten van veranderingen in de tijd.

Flemish discipline codes

  • Behavioural sciences
  • Health promotion and policy
  • Public health sciences not elsewhere classified
  • Other health sciences not elsewhere classified
  • Human movement and sports sciences not elsewhere classified