Een Multidimensioneel Perspectief op PSychologische individualiteit in adolescenten met een chronische ziekte (MaPPS-project): Een lange-termijn longitudinale opvolging tot in de jong-volwassenheid

Projectdetails

!!Description

Bijna 20% van de Westerse adolescenten heeft een chronische
ziekte. Chronische ziekte is een ingrijpende levenservaring, en vele
jongeren worstelen om de ziekte te verzoenen met wie ze zijn als
persoon. Een grote uitdaging is om deze ‘psychologische
individualiteit’, of de belangrijke psychologische verschillen die de
éne persoon onderscheiden van de andere, te onderzoeken. Er
bestaat een invloedrijk integratief kader dat een gelaagd, drieledig
perspectief op individualiteit hanteert, bestaande uit
persoonlijkheidstrekken (de persoon als actor), identiteitsbinding- en
exploratieprocessen (de persoon als agent), en levensverhalen of
narratieven (de persoon als auteur). Lange-termijn onderzoek dat
zo’n integratief perspectief hanteert bij jongeren met een chronische
ziekte is onbestaande, ondanks de moeilijkheden die deze jongeren
ervaren in het opbouwen van een gevoel van individualiteit. Het
MaPPS-project breidt twee grootschalige longitudinale studies bij
adolescenten en opkomende volwassenen met een chronische
ziekte (type 1 diabetes en aangeboren hartaandoeningen) uit met
drie bijkomende meetrondes in de jong-volwassenheid om (1)
psychologische individualiteit bij jongeren met een chronische ziekte
te bestuderen vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief; en
(2) te onderzoeken hoe de drie verschillende lagen van
psychologische individualiteit samenhangen met lange-termijn
algemene en ziekte-specifieke aanpassing, sociale rol functioneren,
en gezondheidszorggebruik.
AcroniemFWOAL1020
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Keywords

  • chronische ziekte
  • persoonlijkheid en zelf
  • longitudinaal ontwerp op lange termijn

Flemish discipline codes

  • Behavioural sciences
  • Health psychology
  • Personality psychology
  • Social and emotional development