Een nieuwe aanpak voor multi-schaal stochastische modellering van 3D-geprinte composieten met rijke microstructuur.

Projectdetails

!!Description

Composieten met een rijke microstructuur kunnen niet worden
geanalyseerd met de huidige geavanceerde methodes, aangezien ze
de reikwijdte van de gebruikelijke theorieën overstijgen. Dit
onderzoek belicht drie verschillende aspecten in de studie van 3Dgeprinte composieten met rijke microstructuur. Ten eerste, het
experimenteel kwantificeren van meetkundige onzekerheden en hun
invloed op de respons van de macrostructuur. Ten tweede, het
extraheren van informatie op niveau van de microstructuur uit
gemeten gehomogeniseerde gegevens. Ten derde, het afleiden van
innovatieve analytische theorieën over de invloed van
ongebalanceerde composietlagen en resterende thermische
spanningen op delaminatie. Tot slot, het combineren en vervatten
van alle geëxtraheerde informatie in een nieuwe stochastische
analytische en numerieke modelleringsbenadering van de elastische
en schade-respons die nauwkeurig microstructurele onzekerheden
correleert met macromechanisch gedrag. Het innovatieve voorstel
kan nieuwe oplossingen bieden voor de verschillende
bovengenoemde aspecten en een nieuw holistisch pad illustreren
naar de mechanische karakterisering van microstructureel rijke
composieten.
AcroniemFWOTM1081
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/25

Keywords

  • Composietmaterialen
  • 3D-geprinte composieten
  • multischaalmodellering

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Composites and hybrid materials not elsewhere classified
  • Acoustics, noise and vibration engineering
  • Materials science and engineering not elsewhere classified
  • Continuum mechanics
  • Short and long fibre reinforced composites

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.