Een nieuwe kankertherapie selectief gericht op tumor-infiltrerende regulatoire T cellen

Projectdetails

!!Description

Immuuntherapie van kanker heeft een doorbraak in de kliniek meegemaakt sinds de ontdekking en succesvolle toepassing van zogenaamde “immuun checkpoint blokkers”. Dit zijn antilichamen die de werking van immuun checkpoint molecules, die de functie van cytotoxische T lymfocyten (CTLs) negatief reguleren, blokkeren. Immuun checkpoint blokkers stimuleren dus de activiteit van anti- tumorale CTLs, hetgeen resulteert in een beter afdoden van kankercellen.
Hoewel het effect van deze nieuwe therapieën spectaculair is in responsieve patiënten, zal de meerderheid van de patiënten echter niet reageren. Een mogelijke verklaring hiervoor is de aanwezigheid van immuunsuppressieve celtypes in de tumor-omgeving, die de functie van anti-tumorale CTLs onderdrukken. Het lijkt dus logisch om deze immuunsuppressieve cellen, zoals regulatoire T cellen (Treg), uit te schakelen en aldus immuuntherapie te verbeteren.
Wij ontdekten merkers die specifiek uitgedrukt worden op Treg in tumoren (en niet op Treg in andere weefsels). In dit project zullen we Nanobodies genereren tegen deze merkers en we zullen die formuleren op een dusdanige manier dat we Treg in tumoren zullen kunnen depleteren of hun functie modifiëren. We zullen testen of deze strategie, in combinatie met immuun checkpoint blokkers, betere therapeutische responsen zal geven in vergelijking met elke strategie apart.
AcroniemFWOSB79
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/23

Keywords

  • cancer
  • immunotherapy

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Cancer therapy

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.