Een nieuwe op radar gebaseerde sensor voor niet-invasieve intraabdominale drukbewaking: van ontwerp tot klinische testen.

Projectdetails

!!Description

Intra-abdominale druk (IAP) is de constante druk in het
buikcompartiment. Op basis van literatuur ontwikkelt ongeveer meer
dan de helft van de ernstig zieke patiënten intra-abdominale
hypertensie (IAH) tijdens hun verblijf op de intensive care units
(ICU's). Omdat perfusiedruk van de buikorganen een functie is van
IAP, resulteert verhoogde IAP in verminderde orgaanperfusie,
meervoudig orgaanfalen en overlijden, afhankelijk van de ernst van
IAH. Daarom is monitoring van IAP absoluut noodzakelijk voor
patiënten die op de ICU worden opgenomen. Momenteel is de
referentiestandaard voor IAP-monitoring een invasieve meetmethode
via de blaas. Deze meettechniek geeft de buikdruk met relatief hoge
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid weer, maar, brengt een hoog
risico op infectie met zich mee en is niet toepasbaar bij patiënten met
hematomen of andere bekkenmassa's. Bovendien is het een nietcontinue IAP-meettechniek. Hierdoor is er een enorme vraag naar de
ontwikkeling van een nieuwe niet-invasieve IAP-meetmethode voor
ernstig zieke patiënten. Dit project heeft als doel een microgolfgebaseerde sensor te ontwerpen en te fabriceren op basis van een
nieuwe op radar gebaseerde techniek die bekend staat als de
transient radar-methode (TRM) voor niet-invasieve IAP-monitoring.
Op lange termijn streven we er echter naar om op basis van dit
onderzoeksproject een gecertificeerd medisch hulpmiddel te
ontwikkelen met een wereldwijde toepassing voor intra-abdominale
drukmeting.
AcroniemFWOSB122
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/25

Keywords

  • Intra-abdominale druk
  • niet-invasieve bewaking
  • op microgolf gebaseerde sensor

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Microwaves, millimetre waves and THz components and circuits and systems
  • Other (bio)medical engineering not elsewhere classified
  • Medical intensive care
  • Sensors, biosensors and smart sensors not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.