Een filosofische lectuur van de genese van ethiek en religie in het werk van Sigmund Freud. Een analyse van zijn stelling in verhouding tot Friederich Nietzsche en Immanuel Kant.

Projectdetails

!!Description

De opzet van het onderzoek is de reconstructie van de samenhang tussen relegie en ethiek in het werk van Sigmund Freud. Hierbij wordt hij verondersteld een plaats tussen Kants verlichtingsdenken en Nietzsche in te nemen. Overeenkomstig het oorspronkelijke plan ben ik begonnen met de sudie van Freuds werk over religie en cultuur. De eerste vaststellingen betreffende de vaak onderbelichte band tussen Freuds visie en de Verlichting. Zo herneemt Freud in Der Mann Mozes und die monotheistische Religion impliciet Friedrich -Schillers idee van een Fortschritt in der Geistigkeit in het jodendom. En Freuds vertoont zowel inhoudelijk als formeel een sterke gelijkenis met Schopenhauers Dialog über Religion. Het monotheïsme verkondigt de waarheid in een bepaalde gedaante, wat Freud weergeeft met de note historische waarheid naast de psychische en de materiële waarheid. Verder is zijn ambivalente relatie tot het jodendom en de invulling van de joodse identiteit in grote mate bepalend voor de latere werken over religie. Momenteel worden hierover nog de hevigste discussies gevoers.
AcroniemFWOTM129
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/9930/09/03

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Pedagogical and educational sciences
  • Philosophy, ethics and religious studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.