Een filosofische studie van medische informatiestromen in de medische diagnostiek.

Projectdetails

!!Description

Redeneren/ infereren en argumenteren kunnen verschillen van situatie tot situatie. Daarom is het essentieel om een inzicht te verwerven in deze varieteit. In dit onderzoek nemen we de medische context als gegeven/ omdat in de hedendaagse geneeskundige praktijk een ruim aanbod aan informatiestromen voorhanden is. Het is voor de arts niet altijd even eenvoudig om op basis van onduidelijke en onzekere informatie tot een diagnose te komen. Bovendien is het noodzakelijk geworden dat de patient geïnformeerd wordt over haar/zijn toestand zodat zij/hij mee kan beslissen over verdere onderzoeken en behandelingen. Dit onderzoek zal zich richten op de informatiestromen tussen allerhande actoren die informatie binnenkrijqen, verwerken en doorgeven tijdens een diagnostisch proces. Aan de hand van door de onderzoeker geconstrueerde casussen, bestaande logica's en expertsystemen zal nagegaan worden wat er precies gebeurt en eventueel misloopt in het proces dat leidt tot de diagnosestelling. Hierbij zal tevens uitvoerig ingegaan worden op de informatie waarover de betrokkenen de facto beschikken en zouden kunnen beschikken; met bijzondere aandacht voor onzekerheid met betrekking tot deze informatie. Deze onderzoeksvragen zullen worden uitgespit zowel vanuit het perspectief van formele benaderingen (i.e. logica's en expertsystemen) als vanuit informele benaderingen (i.e. een wetenschapsfilosofisch literatuuronderzoek en empirische studies).
AcroniemOZR2082
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1030/09/14

Flemish discipline codes

  • Philosophy, ethics and religious studies

Keywords

  • ethiek