Een gerandomiseerde fase II klinische studie in NSCLC van SBRT en I.V. anti-PD-1 met of zonder I.T. anti-CTLA-4/anti-PD-L1 plus CD1c+ myDC

Projectdetails

!!Description

Wij stellen voor om een gerandomiseerde fase II klinische trial uit te
voeren in patiënten met oligometastatisch niet-kleincelling longkanker
(NSCLC). NSCLC patiënten komen in aanmerking voor deze studie indien
ze niet geantwoord hebben of een toenemend ziektebeeld vertonen
onder anti-PD-1 therapie (pembrolizumab, met of zonder cytotoxische
chemotherapie).
AcroniemFWOTBM3
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/1930/09/23

Flemish discipline codes

  • Clinical trials