Een risico voor een recht? Verkenning van een nieuw begrip binnen het recht op bescherming van persoonsgegevens

Projectdetails

!!Description

Art. 33 van het huidige voorstel voor een nieuwe Europese gegevensbeschermingsverordening verplicht controllers van systemen voor de verwerking van persoonsgegevens om een ​​"gegevensbeschermingseffectbeoordeling" uit te voeren. Dit betekent dat "risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen" proactief moeten worden beoordeeld. Dit idee om risico's voor rechten te beoordelen is nieuw in gegevensbescherming en verdient bijzondere aandacht. Het belichaamt de overgang van de klassieke rechtspraktijk naar meer op risico's gebaseerde benaderingen. Traditioneel behoren rechten en risico's tot de verschillende domeinen van kennis en sociale organisatie van rechtbanken en organisatorisch risicobeheer. Als ze op de voorgestelde manier worden gekoppeld, kan hun respectieve betekenis veranderen in iets dat nauwelijks voorspelbaar is. Deze toepassing stelt voor om de aard van de relatie tussen beide concepten te onderzoeken binnen de beoordeling van een "risico voor een recht". Dit gebeurt door de verschillende relaties tussen risico's en rechten in verschillende sectoren in kaart te brengen, door de juridische inzichten in deze relaties te verdiepen en door de resulterende kaart toe te passen op een case study over smart grids-technologie. Dit moet dienen om hiaten te identificeren in de manier waarop DPIA's momenteel worden geoperationaliseerd, hetgeen op zijn beurt mogelijkheden voor verbetering biedt en voor lessen uit andere praktijken en expertises die verschillende relaties tussen risico's en rechten aangaan. Op deze manier probeert dit onderzoek bij te dragen tot meer sociaal robuuste beoordelingen van de risico's voor de rechten van privacy en gegevensbescherming.
AcroniemFWOAL752
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/18

Flemish discipline codes

  • History of law
  • Human rights law
  • Comparative law
  • Philosophy of law

Keywords

  • human right
  • data protection