De weg naar een veilige introductie van hESC in de kliniek: de casus van genetisch mozaicisme in hESC-afgeleide retinale cellen

Projectdetails

!!Description

Leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD) is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van blindheid en slechtziendheid. De oorzaak van de ziekte is leeftijdsafhankelijke degeneratie van het retinaal pigmentepitheel (RPE). De huidige behandelingen vertragen de progressie van de ziekte, maar genezen deze niet. De meest nieuwe celtherapie om AMD effectief te genezen is gebaseerd op het gebruik van humane pluripotente stamcellen (hPSC) om RPE te maken voor transplantatie, en de eerste klinische onderzoeken leverden veelbelovende resultaten op. HPSC die in de kweek worden gehouden, verwerven echter genetische afwijkingen die mogelijk pathogene of oncogene eigenschappen hebben. Dit is een van de belangrijkste knelpunten voor de veilige overgang van deze therapieën naar de kliniek. In onze studie richten we ons op het verstrekken van kennis over een specifiek aspect van genoominstabiliteit: mosaïcisme, dat verwijst naar het feit dat niet alle cellen in de cultuur genetisch homogeen zijn. We zullen werken met hPSC, hPSC-afgeleide RPE en in vivo RPE van orgaandonor. We zullen het genomische mozaïek van deze celtypen bestuderen om te beoordelen of RPE de genetische afwijkingen van de hPSC erven en hoe deze zich verhouden tot wat wordt gevonden in in vivo cellen. We zullen ook het transcriptoom van deze cellen bestuderen op het niveau van eencellige cellen en vaststellen wat de impact is van genetische afwijkingen op de cellen, inclusief hun kwaadaardige potentieel. Dit project geeft onderzoekers
en clinici een routekaart voor de juiste screening van hPSC-afgeleide weefsels voorafgaand aan transplantatie.
AcroniemFWOSB55
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/22

Flemish discipline codes

  • Genetics

Keywords

  • hESC