Abstractie- en compositietechnieken voor event-gedreven systemen in Ubiquitous Computing.

  • Van Cutsem, Tom (Administrative Promotor)
  • D'Hondt, Theo (Wetenschappelijk Promoter)

Projectdetails

!!Description

In het domein van Ubiquitous Computing worden applicaties gekarakteriseerd door hun hoge mate van context-afhankelijkheid; hun applicatielogica is als het ware causaal gekoppeld aan de fysieke omgeving zelf. Voorlopig vormen zogenaamde event-gestuurde softwaresystemen de meest bruikbare en schaalbare oplossing voor het programmeren van zulke applicaties. We stellen echter dat event-gestuurde softwaretechnologie zich vandaag, vanuit het standpunt van de programmeur, op een bijzonder laag abstractieniveau bevindt. De abstracties die event systemen vandaag aanbieden en hun integratie met klassieke imperatieve code zijn ontoereikend. Dit voorstel beoogt op basis van de combinatie van een een geselecteerd aantal onderzoekstakken te komen tot een gestructureerde vorm van event-gedreven programmeren, waarin schaalvergroting mogelijk wordt gemaakt door middel van innovatieve event-abstractie- en compositietechnieken.
AcroniemFWOTM477
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0831/01/14

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Mathematical sciences and statistics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.