Academisch Leiderschap (BVO 2020)

Projectdetails

!!Description

In deze aanvraag stellen we beleidsvoorbereidend onderzoek voor, specifiek rond de leiderschap-gerelateerde noden die het sterkst leven bij ons academisch personeel. Die focus is verantwoord door de bijzondere uitdagingen die de academische context stelt, en de in vergelijking schaarse wetenschappelijke kennis die over leiderschap in de academische context ter beschikking is. Bovendien wordt snel duidelijk dat de term “leiderschap” een veelheid aan ladingen dekt die kunnen te maken hebben met vaardigheden en waardering daarvan, oftewel met verantwoordelijkheden, rollen en structuren intrinsiek verbonden met de hiërarchische lijn. Bijgevolg zal het belangrijk zijn beleidsvoorbereidend onderzoek te faciliteren die de gelaagdheid van het topic in acht neemt, en het totaaloverzicht bewaart. Tenslotte zal het ook cruciaal zijn concreter zicht te krijgen op wat “passend” leiderschap, in al zijn complexiteit, dan net betekent binnen de dagelijkse realiteit van onze universiteit. Met het voorgestelde onderzoek willen we faciliteren dat er een visie rond leiderschap ontwikkeld wordt in lijn met de waarden die die we als VUB hoog in het vaandel dragen, en beleid dat de context creëert waarin het leiderschap dat we wensen ook de mogelijkheid krijgt om te groeien/gedijen. Hierbij moeten we aandacht hebben voor het creëren van een dynamiek waarbij werknemers empowered kunnen worden naargelang hun capaciteiten.
AcroniemOZR3594
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/06/2031/05/21

Keywords

  • academisch leiderschap
  • professionalisering

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.