Toegang tot gerechtelijke dossiers en toegang tot de rechtspraak. De Raad van Brabant tijdens de vroegmoderne tijd.

Projectdetails

!!Description

ACCESS omvat het toegankelijk maken van een belangrijke vroegmoderne archiefcollectie van het Belgisch Rijksarchief: de gerechtelijke archieven van de Raad van Brabant, en het valoriseren van deze collectie door middel van geavanceerd onderzoek. De Raad van Brabant was een belangrijke instelling in de Belgische geschiedenis, maar grote delen van zijn archieven zijn nooit geordend of beschreven, en zijn dus ontoegankelijk gebleven voor onderzoekers en het grote publiek. ACCESS zal deze grote leemte in de Belgische geschiedenis op drie manieren helpen opvullen: het zal 10.000 zeventiende- en achttiende-eeuwse procesdossiers van particulieren ordenen en beschrijven; het zal gescande vonnisregisters omzetten in machine-leesbare objecten; en het zal baanbrekend onderzoek verrichten naar de toepassingen van justitie in vroegmodern Brabant.
AcroniemFEDTWIN3
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2130/09/26

Keywords

  • legal history
  • early modern period
  • digital history
  • social history
  • low countries

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Early modern history

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.