Toegang tot de rechtspraak. Stedelijke rechtelijke procedures en het gebruik van de pro deo procedure in civiele rechtspraak in de Nederlanden, zestiende tot achttiende eeuw

  • Winter, Anne (Co-Promoter)
  • Vermeesch, Griet (Administrative Promotor)

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoek zal beoordelen in hoeverre de huishoudens onder de stedelijke bevolking echt toegang krijgen tot het gerechtelijk systeem door de relatieve sociale insluiting van de stedelijke gemeenschappen te onderzoeken. Daarbij zal het ons begrip van sociale betrekkingen in de vroege moderne stedelijke context aanzienlijk verbeteren.
AcroniemFWOTM590
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1130/09/18

Keywords

  • history

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.