Toegang tot de rechtspraak. Stedelijke rechtelijke procedures en het gebruik van de pro deo procedure in civiele rechtspraak in de Nederlanden, zestiende tot achttiende eeuw

  • Winter, Anne (Co-Promoter)
  • Vermeesch, Griet (Administrative Promotor)

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences