Accio: omgevingsbewuste voorzieningen voor continue zorg bij intra murale organisaties

Projectdetails

!!Description

Het ACCIO project wenst te onderzoeken op welke manier nieuwe inzichten in ICT de organisatie van continue zorgprocessen in de intramurale organisaties kunnen ondersteunen. Meer in het bijzonder zal er gekeken worden naar de interactiedriehoek tussen verpleegkundige/verzorger - patiënt - kamer omgeving. De doelstelling bestaat erin de logistieke middelen, zoals een oproepsysteem, te verbeteren en aan te passen in functie van het optimaal verlenen van continue zorg.Het project zal nieuwe methodieken exploreren voor een betere "people-centred-design" aanpak van ICT-diensten. Hierbij zal vertrokken worden vanuit het bestaande gebruikersveld binnen een aantal organisaties, waarbij niet enkel de organisatorisch-technische, maar ook de sociale dimensie in kaart zal worden gebracht.Op basis van principes van "zelflerende" software zal het project ook onderzoeken - samen met de "stakeholders"- hoe nieuwe en evoluerende zorgprocessen (semi-)automatisch kunnen instromen in bestaande ontologiemodellen, zodat de ICT-middelen zich als het ware intelligent kunnen aanpassen aan de nieuwe noden waardoor hun bruikbaarheid sterk verhoogt. Deze innovatieve concepten moeten er in de toekomst toe leiden dat gebruikers zich minder dienen aan te passen aan de technologie, maar dat de technologie echt ten dienste komt van de gebruiker.Aan het einde van het project zullen een aantal aanbevelingen naar de "patiëntenkamer van de toekomst" geformuleerd worden. Daarnaast zal een "Proof of Concept demonstrator" gebouwd worden en geïnstalleerd in een demoruimte. Een valorisatie traject met aandacht voor meerdere valorisatie mogelijkheden zal gedocumenteerd worden, samen met enkele aanbevelingen voor verder onderzoek.Meer informatie over de verschillende homecareprojecten, vindt u hier: http://www.smartcareplatform.eu/
AcroniemIBBT52
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/04/1031/03/12

Flemish discipline codes

  • Media and communications