(A)chirale gerichte metabolietprofilering in volume-gelimiteerde hersenstalen: streven naar brede dekking, gevoeligheid en throughput met behulp van chemische derivatisatie en geminiaturiseerde vloeistofchromatografie-massa spectrometrie

Projectdetails

!!Description

Om meer informatie te verkrijgen over alle metabolieten in de
extracellulaire vloeistof van muizenhersenen en hun rol onder
(patho)fysiologische omstandigheden, zijn gevoelige, selectieve en
high-throughput LC-MS/MS-methoden nodig die de kwantificering
van een breed scala van neurochemicaliën mogelijk maken.
Bovendien is stereospecifieke analyse van chirale amino- en
hydroxyzuren belangrijk omdat ook de mineure enantiomeren een
belangrijke rol in de hersenen blijken te spelen. In dit project zullen
daarom twee geminiaturiseerde LC-MS/MS methodes, één achirale
en één chirale, ontwikkeld worden die de gevoelige kwantificering
van hersenmetabolieten in volume-beperkte microdialysestalen
mogelijk maken. Chemische derivatisering is een veelbelovende
methode om de gevoelige analyse in een laag volume biologisch
staal van metabolieten met verschillende fysicochemische
eigenschappen in één run mogelijk te maken. Voor beide methodes
zullen de derivatisatiereactie, isotoop-gecodeerde derivatisatie voor
het introduceren van een interne standaard voor iedere component,
de LC en MS parameters geoptimaliseerd worden mbv een
systematische methode optimalisatie aanpak. Beide methoden zullen
worden toegepast om veranderingen in metabolietprofielen in
microdialysestalen te bestuderen na chemogenetische modulatie van
astrocyten in een muismodel voor epilepsie. Aangezien deze studies
resulteren in complexe multivariate datasets, zal relevante informatie
geëxtraheerd worden mbv chemometrie.
AcroniemFWOAL1076
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2331/12/26

Keywords

  • Achirale en chiraal gerichte hersenmetabolomica
  • Gevoelige analyse in biologische monsters met een beperkt volume
  • Chemische derivatisering inclusief isotoopgecodeerde derivatisering

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Analytical separation and detection techniques
  • Small molecules
  • Biomarker discovery
  • Chemometrics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.