ADDitieve vervaardigde OPTimaliseerde structuren door middel van Machine Learning (OZR EU BONUS)

Projectdetails

!!Description

Additieve Manufacturing (AM) heeft de interesse van de industrie gewekt vanwege het potentieel voor flexibele en geautomatiseerde productie van complexe geometrie-objecten, gecombineerd met het minimaliseren van de tijd die nodig is om nieuwe producten te ontwikkelen. Volgens een recente analyse zal de markt voor AM-producten naar verwachting jaarlijks met 18% groeien. Hoewel AM-technologieën een integraal onderdeel zijn van de gedigitaliseerde industriële productie en van de 4e industriële revolutie, aarzelt Architectural, Engineering & Construction Industry (AECI) om ze toe te passen in ontwerp en constructie. Hoewel AECI al sinds de jaren 80 een pijler-industrie is, neemt de omvang en impact ervan op de wereldeconomie voortdurend toe. Aan deze ontwikkeling zijn ook belangrijke nadelen verbonden, zoals een grote bijdrage aan de afvalproductie, een enorm energieverbruik en ernstige milieuverontreiniging. De recente Green New Deal voor Europa stelt als hoofddoel de hervorming van de zware industrie, waaronder AECI, die goed is voor 40% van het energieverbruik op het continent. De belangrijkste instrumenten om dit doel te bereiken, zijn het minimaliseren van zowel de gebruikte materialen als de hoeveelheid AECI-afval. Het belangrijkste doel van het ADDOPTML-netwerk is het creëren en valideren van een holistisch, door machine learning ondersteund, optimaal ontwerp-fabricageproces van civiele constructies door sterke synergieën te ontwikkelen tussen een multidisciplinair team van academische experts en KMO's uit België, Cyprus, Duitsland, Griekenland, Italië. , Jordanië, Nederland en Spanje. Dit zal worden bereikt door te profiteren van de voortdurende vooruitgang op het gebied van AM-technologieën, waaronder gerecyclede verbruiksartikelen, en aldus bijdragen aan de Europese uitdaging om tegen 2050 's werelds eerste klimaatneutrale blok te worden. Als primaire toepassing, een geïntegreerd structureel ontwerpkader gebaseerd op voor AM geoptimaliseerde structurele elementen Er zullen overgangsstructuren worden ontwikkeld om het tekort aan ziekenhuiseenheden aan te pakken waarmee veel landen worden geconfronteerd terwijl de coronaviruspandemie de wereld blijft veroveren, en om een ​​nieuwe structuur voor menselijke opvang te ontwikkelen voor huisvesting na rampen.
AcroniemOZR3677
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/05/2130/04/25

Keywords

  • Additieve fabricage
  • topologie-optimalisatie
  • niet-lineaire eindige-elementenanalyses experimentele verificatie
  • generatief ontwerp
  • inzetbare constructies
  • humanitaire crisissen
  • menselijke schuilplaatsen

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Manufacturing engineering not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.