Bevordering van onderzoek en opleiding inzake ouder worden, plaats en thuis

Projectdetails

!!Description

Thuis ouder worden is van cruciaal belang voor de toekomst van de vergrijzende samenlevingen in Europa. De plaats van ouderen is van fundamenteel belang voor de gezondheid en het welzijn op lange termijn - een feit dat tijdens de Covid-19-pandemie nog is versterkt. Het is echter kritiek dat bijna een derde van de ouderen in Europa te kampen heeft met achterstand in de buurt, een vijfde met een gebrek aan samenhang, een toenemend aantal daklozen en ongeveer 3 miljoen mensen nog steeds in een institutionele omgeving verblijven. Er bestaat grote bezorgdheid dat de inspanningen om het ouder worden te ondersteunen tekortschieten. Aangezien de ontwikkeling van dit gebied over verschillende disciplines en sectoren versnipperd is en er weinig onderzoekers zijn die deze versnippering kunnen aanpakken, dreigt de innovatie in onderzoek en beleid te stagneren. Dit ondanks de hernieuwde belangstelling en urgentie die voortkomt uit de pandemie in het de-institutionaliseren van woonervaringen op latere leeftijd. HOMeAGE zal een interdisciplinair, intersectoraal en internationaal programma voor doctorale opleiding en onderzoek opzetten dat de ontwikkeling stimuleert van nieuwe leiders op topniveau voor de bevordering van evidence-based innovatie op het gebied van ouder worden in de plaats. Door het aanpakken van de drie onderling verbonden uitdagingen van (1) behoeften en systemen, (2) thuis en erbij horen en (3) rechten en stem, biedt HOMeAGE een uniek inzetbaarheids- en vaardigheidsontwikkelingsproces voor gepromoveerde onderzoekers (DR's), zodat zij het voortouw kunnen nemen bij het oplossen van de huidige onderzoeks- en beleidstekorten. HOMeAGE voorziet in een aanzienlijke vraag naar DR's die over essentiële competenties beschikken om de uitdagingen in verband met de demografische overgang van Europa en de "knelpunten" in de zich ontwikkelende zilveren economie aan te gaan. HOMeAGE richt zich rechtstreeks op de kritieke prioriteit "ouderen in staat stellen ouder te worden op een plaats die bij hen past" binnen de Global Strategy and Action Plan on Ageing van de WHO. Cruciaal is dat het ook ingaat op strategische thema's in het Groenboek van de EU over vergrijzing en op belangrijke doelstellingen van de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling met betrekking tot gelijkheid en duurzaamheid.
Korte titelHOMeAGE
AcroniemEU649
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2331/12/26

Keywords

  • Vergrijzing
  • Plaats
  • Levensloop
  • Huisvesting & Mobiliteit
  • Thuis en erbij horen
  • µVertegenwoordiging en Stem

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.