AFFECT-2: Fase 2: Evaluatie van de impact van het Belgisch deradicalisering beleid op de sociale cohesie en (sociale) rechten

  • De Kimpe, Sofie (Administrative Promotor)
  • BRION, Fabienne (Coördinator)
  • Vanneste, Charlotte (Co-Promoter)
  • Verfaillie, Kristof (Wetenschappelijk Promoter)
  • Hanard, Estelle (Medewerker)

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences