Projectdetails

!!Description

Gender en seksualiteit bij moslimgemeenschappen bespreekbaar maken via Noord-Afrikaanse films
Onze superdiverse samenleving confronteert ons dagelijks met nieuwe vraagstukken, ervaringen en attitudes. Er bestaan echter weinig ruimtes om die vraagstukken op een gelaagde en constructieve manier te bespreken. Daarenboven ontbreken vaak de nodige handvaten (nl. interdisciplinaire kennis, taalrepertoire…), een veilige context en alternatieve vormen om in dialoog te gaan over gender en seksualiteit in islamitische contexten. Vooral bij jongeren (secundaire school), die in volle identiteitsontwikkeling zijn, is er een behoefte aan een toegankelijke en veilige context om hierover te reflecteren. Ook moslimvrouwen zijn vragende partij om gendergerelateerde vraagstukken te bespreken.

Film als middel voor dialoog
Aan de hand van een tweedelige activiteitenreeks met Noord-Afrikaanse cinema over genderdiversiteit zullen gender en seksualiteitsthema’s getoond en besproken worden op diverse locaties in Brussel. We focussen hierbij op drie doelgroepen: (1) breed divers Brussels publiek; (2) schoolgaande Brusselse jongeren en (3) Brusselse moslimvrouwen.
AcroniemCONO716
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/21

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Political history

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.