Agisme in de gevangenis

Projectdetails

!!Description

Dit project zal voor de eerste keer empirisch onderzoeken hoe
agisme zich manifesteert in de gevangenis in België. Via opkomende
methodologische technieken zal worden nagegaan hoe de betrokken
gevangenisactoren denken over agisme, en hoe ze dit ervaren en
praktiseren. Het gaat om de oudere gedetineerden zelf, de
penitentiaire bewakingsassistenten, en de leden van de
psychosociale dienst. Het onderzoek zal bovendien de verschillen
verkennen tussen, en binnen, groepen van actoren en
gevangenissen met betrekking tot dit thema. Het onderzoek zal
theoretisch en methodologisch bijdragen tot het domein van kritische
penologische en gerontologische studies.
AcroniemFWOTM1038
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2130/09/25

Keywords

  • leeftijdsdiscriminatie
  • Waardigheid
  • Gevangenis

Flemish discipline codes

  • Human rights and justice issues
  • Social gerontology
  • Correctional theory, offender treatment and rehabilitation
  • Punishment and criminal justice