Projectdetails

!!Description

Problemen met arm-hand bewegingen na een beroerte komen vaak voor en leiden tot verminderde
onafhankelijkheid in het dagelijks leven en kwaliteit van leven. Implementeerbare therapie in de
subacute fase die arm-handfunctie verbetert op lange termijn, met robuuste voordelen voor patiënt
en maatschappij is nodig. Dit zal in dit project onderzocht worden, meer specifiek of:
P: patiënten na een beroerte, opgenomen voor een revalidatieverblijf met het potentieel voor herstel,
I: die een additionele, uitgebreide arm-hand interventie (Aha BOOST) krijgen
C: in vergelijking met dosis-gematchte therapie voor het onderste lidmaat,
O: verbeteren in arm-handactiviteit en kwaliteit van leven na de interventie en op lange termijn, en
of deze interventie kosteneffectief is.
Hiervoor wordt een gerandomiseerde, gecontroleerde studie uitgevoerd in twee onafhankelijke
Vlaamse revalidatiecentra met 80 patiënten. De methodologie is in lijn met onze pilootstudie waarbij
de Aha BOOST interventie resulteerde in een klinisch relevante verbetering van arm-handfunctie in
80% van de patiënten na vier weken interventie. In de controlegroep was dit 0%. Voor de fase III
studie worden 40 patiënten per groep geëvalueerd voor, na en drie maanden na de interventie, en 12
maanden na de beroerte. Zo kunnen het onmiddellijke, vervolg en lange termijn klinisch effect
nagegaan worden, alsook de kosteneffectiviteit in het eerste jaar na de beroerte. Resultaten
omvatten bovenste lidmaat functie, capaciteit, activiteit in dagelijks leven, participatie en kwaliteit
van leven, gebruik van gezondheidszorg en een grondige procesevaluatie. Primaire analyse en
eindpunt is het verschil tussen beide groepen in verbetering in arm-hand ICF activiteitenniveau, van
voor tot na de interventie.
Valorisatiedoelen focussen op implementatie van Aha BOOST in de klinische praktijk, inbedding als
standaardzorg in het management en streven naar integratie binnen de beroertezorg.
AcroniemFWOTBM14
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2330/09/27

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Neurological and neuromuscular diseases

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.