ALEF, een innovatief integratiemodel via een sociale en linguïstische impact op kwetsbare kinderen

Projectdetails

!!Description

ALEF biedt kinderen van 6-15 jaar extra-curriculair onderwijs aan in buurten met hoge concentratie aan moslims. Het nieuwe in opbouw zijnde onderwijsmateriaal (les- en oefenboeken) wordt ontwikkeld rond Arabische en Westerse stripfiguren. Hierin komen vrijwel alle maatschappelijke en culturele onderwerpen aan bod. Er wordt een neutraal plafform ontwikkeld voor Arabische taal en cultuur gericht naar kinderen op kwetsbare/beïnvloedbare leeftijd, ter stimulering van individuele ontwikkeling, kritische houding en verantwoordelijkheidszin. Vaak heerst een negatieve perceptie over immigranten omwille van het soms moeilijke integratieproces. Anderzijds merken we op dat geweld niet enkel het gevolg is van armoede, maar eerder van het gebrek aan een eigen culturele identiteit en het gebrek aan gevoel om tot een community te behoren. Zelfzekerheid over eigen waarden en cultuur leidt tot het zich openstellen voor andere culturen en verdraagzaamheid.
Korte titelALEF
AcroniemANI279
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/2031/05/21