Een nauwkeurig gas-doseringssysteem voor een geavanceerde micro-imaging-studie op individuele kristalschaal van de moleculaire opname door nanoporeuze materialen en het oppervlakte weerstandsfenomeen

  • Cousin-Saint-Remi, Julien, (Administrative Promotor)
  • Denayer, Joeri (PI)

Projectdetails

!!Description

Nanoporeuze materialen zijn van groot belang voor onze maatschappij, bijvoorbeeld als milieuvriendelijke katalysatoren voor de omzetting van moleculen in bruikbare producten, voor het opvangen van broeikasgassen zoals CO2, of zelfs in medische toepassingen. De efficiënte ontwikkeling van deze technologieën is cruciaal afhankelijk van het begrip van de moleculaire uitwisseling tussen de nanoporiën en de omgeving van deze materialen. Om die reden is het essentieel om experimentele methoden te hebben waarmee onderzoekers correct de moleculaire transportmechanismen, die optreden tijdens massatransfer met nanoporeuze materialen, kunnen bepalen. Zeer recent hebben we met geavanceerde micro-imaging-technieken aangetoond dat conventionele methoden kunnen leiden tot onjuiste conclusies over de massatransfermechanismen en de gerelateerde materiaaleigenschappen. Dit projectvoorstel is daarom gericht op de verdere ontwikkeling van deze geavanceerde micro-imaging-technieken. Kortom, deze technieken vereisen een geavanceerde detectiemethode en een precies gasdoseersysteem om de massaoverdracht met de nanoporeuze materialen te kunnen opvolgen. Terwijl een geavanceerde infraroodmicroscoop recent werd verworven (Hercules Fund, promotor-woordvoerder Prof. H. Terryn), hoopt de aspirant een FWO Research Grant te ontvangen om de ontwikkeling van een gasdoseringsysteem te ondersteunen dat het mogelijk maakt om nanoporeuze materialen in contact te brengen met gassen en dampen bij nauwkeurige drukken en samenstellingen.
Korte titelFWO Krediet aan Navorsers
AcroniemFWOKN296
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/18

Keywords

  • chemische ingenieurstechnieken

Flemish discipline codes

  • Other (bio)chemical engineering not elsewhere classified
  • Heat and mass transfer
  • Separation techniques
  • Powder and particle technology