RE:RE:SEARCH. Onderzoek naar de specificiteit van artistiek onderzoek

  • Ketelbuters, Martine, (Medewerker)
  • Lesage, Dieter, (Administrative Promotor)
  • Lesage, Dieter, (Wetenschappelijk Promoter)
  • De Pauw, Jan, (Medewerker)
  • Tindemans, Klaas (Medewerker)

Projectdetails

!!Description

De academisering van de twee cycli-opleidingen in de artistieke studiegebieden van het Vlaams hoger onderwijs betekent dat het onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen in deze studiegebieden op onderzoek gebaseerd moet zijn indien zij als 'academisch' geaccrediteerd wensen te worden. Aangezien het in deze te academiseren opleidingen om artistieke opleidingen gaat, is daarbij door betrokken kunsthogescholen en kunstdepartementen gesteld dat het hierbij in de eerste plaats moet gaan om artistiek onderzoek. Nu blijkt het concept 'artistiek onderzoek' voorwerp van controverse vanuit verschillende hoeken. Vanuit academische hoek wordt wel eens de objectie gemaakt dat onderzoek 'wetenschappelijk' moet zijn, dat alleen 'wetenschappelijk onderzoek' op objectiviteit aanspraak kan maken, dat alleen 'wetenschappelijk onderzoek' namelijk 'falsifieerbaar' is, d.w.z. op haar aanspraken getoetst kan worden door 'peers'. Vanuit artistieke hoek wordt gevreesd dat het concept van 'artistiek onderzoek' slechts zinvol is voor een welbepaald soort kunst. Het project RE:RESEARCH wil proberen de specificiteit van artistiek onderzoek te definiëren. Op die manier wil RE:RESEARCH de legitimiteit van 'artistiek onderzoek' bepleiten in een project dat drie types van onderzoeksactiviteiten organisatorisch (en organisch) aaneenschakelt: reflecteren, tentoonstellen & performen, publiceren.
AcroniemRITSACA06DL
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0630/09/08

Keywords

  • cinema

Flemish discipline codes

  • Civil and building engineering