Onderzoek naar genen betrokken in mannelijke onvruchtbaarheid.

Projectdetails

!!Description

Mannelijke infertiliteit, verantwoordelijk voor ~30% van de kinderloosheid, gaat doorgaans gepaard met een verminderde spermaproductie. Oorzaken kunnen zowel verworven als aangeboren zijn, doch bij ~70% van de koppels blijft de oorzaak ongekend.

Dit project heeft als doel genetische oorzaken van onvruchtbaarheid bij mannen verder te identificeren en te karakteriseren. Hiervoor zullen drie studies worden aangevat die elk in functie van de bevindingen verder kunnen worden uitgediept.

In een eerste studie zullen drie genen (ETV5, MSH4 en STRA8), die mogelijk betrokken zijn bij het Sertoli cell-only syndroom, bestudeerd worden. Dit is een frequent voorkomend fenotype bij mannen met non-obstructieve azoöspermie. Defecten kunnen verwacht worden enerzijds in de Sertoli cellen, die een ondersteunende functie hebben en anderzijds in de geslachtscellen zelf. Er zal gezocht worden naar mutaties in deze drie genen bij mannen met een Sertoli cell-only syndroom.

Een tweede deel van dit project omhelst de studie van het MSH4 gen, dat gelegen is ter hoogte van chromosoom 1p31. Bij infertiele mannen werd een verhoogde frequentie van chromosomale herschikkingen (hoofdzakelijk reciproke translokaties en inversies) vastgesteld waarbij chromosoom 1 betrokken is, in vergelijking met andere chromosomen en t.o.v. van de algemene populatie. Dit laat vermoeden dat er in deze regio een gen gelegen is dat noodzakelijk is voor een normale spermatogenese. Er zal worden nagegaan of het MSH4 gen onderbroken is bij deze patiënten. Aangezien het MSH4 gen cruciaal is voor de meiose, zullen ook patiënten met een maturatie-arrest van de spermatogenese worden bestudeerd voor de aanwezigheid van mutaties in dit gen.

In een laatste studie zullen partiële deleties van de AZFb regio van het Y chromosoom opgespoord en bestudeerd worden. Deze regio is immers, net zoals de AZFc regio, opgebouwd uit repetitieve sequenties, zodat deleties die een deel van de AZFb regio verwijderen theoretisch ook mogelijk zijn.

AcroniemFWOAL473
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0831/12/11

Flemish discipline codes

  • Basic sciences