Projectdetails

!!Description

Ondanks relatief recent onderzoek betreffende de leegstand in het BHG (Bernard, Zimmer & Surkyn, 2009), wordt nog steeds een erg brede vork van 15 à 30.000 leegstaande woningen vermeld (cijfers van rond de eeuwwisseling). De huizenmarkt is de laatste 20 jaar nochtans grondig veranderd, wat doet vermoeden dat dit cijfer ondertussen sterk geëvolueerd is. Het in kaart brengen van het aantal leegstaande woningen is dan ook geen sinecure. Uit de Osiris (2007) – studie bleek al welke moeilijkheden zich voordoen wanneer men nog maar een lijst van wooneenheden probeert aan te maken. Bovendien kunnen de redenen voor (schijnbare) leegstand erg uiteenlopend zijn (zie de tabel onderaan) en niet alle redenen vragen in dezelfde mate om actie. Ondanks de technische mogelijkheden en de aanwezige know-how, blijft er globaal, tot op vandaag, erg weinig geweten over de situatie van de wooneenheden in het BHG (fysieke toestand, eigenaarschap, bewoning;)
Acroniembrgeoz389
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2030/06/23

Flemish discipline codes

  • Urban and regional development

Keywords

  • leegstaande woningen