Analyse van een woordherkenningsmodel door middel van speed -accuracy decomposition.

  Projectdetails

  !!Description

  Door het toepassen van een recente techniek uit de mentale chronometrie (speed-accuracy decomposition) op een lexicale decisietaak is het mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de informatie-verwerkende componenten die werkzaam zijn tijdens woordherkenning. De conventionele reactietijdprocedures die tot nu toe gebruikt werden binnen het onderzoek naar woordherkenning geven enkel de globale tijdsduur en nauwkeurigheid weer. Het is daardoor moeilijk na te gaan of de deelprocessen die hierbij een rol spelen parallel of serieel opereren en hoe hun ternporele relatie is. Door het toepassen van de speed-accuracy decomposition techniek kunnen deze tekortkomingen echter verholpen worden.
  Acroniem2951140230
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum1/01/9531/12/98

  Flemish discipline codes in use since 2023

  • Basic sciences

  Vingerafdruk

  Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.