Approximatie Vastepuntstheorie als een Algemene Algebraische Theorie van Constructieve Kennis

Projectdetails

!!Description

Approximation Fixpoint Theory (AFT) is een algebraische theorie om
semantieken van niet-monotone logicas in te bestuderen,
oorsprokelijk ontwikkeld voor autoepistemische logica, default logica
en logisch programmeren.
Om AFT te gebruiken op een van de voorgaande, of een nieuwe
logica volstaat het om een semantische operator voor die logica te
definieren.
Het hoog abstractieniveau en de wiskundige eenvoud maken van
AFT een uiterst geschikte tool om semantieken van dergelijke logicas
te bstuderen.
Ondertussen wordt AFT ook in heel wat andere velden toegepast;
verschillende van die toepassingen vroegen om (ad hoc)
uitbreidingen van de theorie.
AFT heeft in die domeinen een belangrijke rol gehad in
characeterisatie en studie van semantieken en constructieve
processen. Het doel van dit project is om AFT te upgraden naar een
algemene theorie van constructieve kennis.
Door dit te doen zullen we de voordelen van AFT (zoals het feit dat
het velden kan unificeren, en dat er een rijke theorie direct
toepasbaar is op elk applicatiegebeid) beschikbaar maken voor een
brede waaier aan toepassing
AcroniemFWOAL990
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Keywords

  • Benadering fixpoint theorie, Benadering fixpoint theorie, Fixpoint theory approach, Aanpassing fixpoint theorie, Adjustment of fixpoint theory
  • constructieve kennis

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Mathematical logic and foundations
  • Order, lattices, ordered algebraic structures
  • Computational logic and formal languages
  • Knowledge representation and reasoning

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.