Kunstmatig taalbegrip in robots (ikv CHIST-ERA-JTC 2014)

Projectdetails

!!Description

ATLANTIS probeert de allereerste stadia van het aanleren van een taal te begrijpen en te modelleren, zoals we zien bij kinderen tot de leeftijd van drie: hoe wijzen of andere symbolische gebaren voortkomen uit de ontogenetische ritualisatie van instrumentale acties, hoe woorden snel worden geleerd in contextuele taalspelen, en hoe de eerste grammaticale constructies voortkomen uit concrete zinnen. Dit vereist een globale, computationele theorie van symbolische ontwikkeling die ons informeert over welke krachten de taalontwikkeling motiveren, welke strategieën worden uitgebuit in leerling- en verzorgerinteracties om te komen met complexere compositorische betekenissen, hoe nieuwe grammaticale structuren en nieuwe interactiepatronen werden gevormd, en hoe de vele ontwikkelingswegen die bij mensen worden waargenomen leiden tot een volledig systeem van multimodale communicatievaardigheden. Dit ambitieuze doel is haalbaar omdat er recent zeer veel vooruitgang is geboekt in humanoïde robotica en in de ontwikkeling van sensorische motorische competentie, en de tijd rijp is om dit alles naar een hoger niveau van symbolische intelligentie te duwen, voorbij eenvoudige sensorische motorlussen of op patronen gebaseerde intelligentie in de richting van een gefundeerde semantiek en incrementeel, langdurig, autonoom taalonderwijs.
AcroniemFWOAL785
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/12/1530/11/18

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Artificial intelligence not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.