Doorlichting Audiovisueel beleid

Projectdetails

!!Description

Het department Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid wenst een doorlichting van het Vlaams audiovisueel beleid met inbegrip van een analyse van het gamebeleid. De opdrachtgever verwacht een brede analyse van het audiovisueel beleid; concreet omvat dit een analyse en evaluatie van het Vlaams Audiovisueel fonds, de Stimuleringsregeling voor dienstenverdelers en de investeringsverplichting voor niet-lineaire omroeporganisaties (de ‘Netflix-taks’) in de eerste plaats.

Doel is aanbevelingen te voorzien voor de beheersovereenkomst van het VAF (in te gaan vanaf 2022) en aanbevelingen voor een versterkt beleidskader voor audiovisuele productie en distributie. De opdrachtgever vraagt daarom ook expliciet analyses van huidige verschuivingen in het internationale en lokale landschap die een invloed hebben op de productie, distributie en consumptie van audiovisuele content in Vlaanderen, en hoe dit vertaald moet worden naar een coherent audiovisueel beleid.
AcroniemVLOV111
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/12/2030/04/21

Flemish discipline codes

  • Media and communication policy