Aviation and the Belgian Climate Policy : Analysis of Integration Options and Impacts : ABC impacts (Fase 1 en Fase 2)

 • Van Lier, Tom (Medewerker)
 • Matheys, Julien, (Medewerker)
 • Bernardini, Annalia, (Medewerker)
 • Macharis, Cathy (Administrative Promotor)
 • Van Mierlo, Joeri (Co-Promoter)
 • Hecq, Walter (Coördinator)
 • Matthews, Ben (Medewerker)
 • Meyer, Sandrine (Medewerker)
 • Van Ypersele De Strihou, Jean-Pascal (Co-Promoter)
 • Ferrone, Andrew (Medewerker)

Projectdetails

!!Description

Evaluatie van de bijdrage van de luchtvaart tot het broeikaseffect.

Hiervoor zal een analyse gemaakt worden van de beschikbare gegevens. De verkeerstromen zullen in kaart worden gebracht. Eveneens zal een emissie inventaris worden opgesteld. De klimaat gerelateerde emissies zullen worden beschouwd om zodoende de bijdrage tot het broeikaseffect van de luchtvaart sector in België te kunnen evalueren. De bijdrage zal vergeleken worden met de bijdragen van de andere transportsectoren.

Verschillende methodologieën zullen bestudeerd en ontwikkeld worden. Daarnaast zullen er ook verschillende toekomstscenario's voorgesteld en geanalyseerd worden.

Het project bevat een belangrijke beleidsondersteunende opdracht in de context van de uitbreiding van het Europese Emissiehandelsysteem (EU-ETS) naar de internationale luchtvaart.

AcroniemDWTC179
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum15/12/0531/07/10

Keywords

 • klimaatverandering
 • luchtvaart
 • emissies
 • klimaat
 • climate change

Flemish discipline codes

 • (Bio)chemical engineering
 • Mechanical and manufacturing engineering
 • Civil and building engineering