BABELIRIS: taalkundige competenties en interculturele dynamiek in Brusselse ziekenhuizen : de impact van mondelinge communicatie op sociale ongelijkheid in de gezondheidszorg

Projectdetails

!!Description

Sociale ongelijkheid in de gezondheidszorg is in Brussel vaak gerelateerd aan de taalkennis van patiënten en zorgverstrekkers. Voor patiënten die geen Frans, Nederlands of een andere gemeenschappelijke taal zoals Engels spreken, is de toegang en kwaliteit van de gezondheidszorg veelal lager. De opzet van dit project is om te onderzoeken hoe mondelinge communicatie met anderstaligen in de gezondheidszorg in Brussel verbeterd kan worden, met speciale aandacht voor het gebruik van medische vaktaal en terminologie. Door het in kaart brengen van problemen en goede praktijken in interculturele communicatie in ziekenhuizen zou de sociale ongelijkheid in de gezondheidszorg ten gevolge van onaangepaste communicatie beter begrepen worden en kunnen er oplossingen worden gezocht. Gezien de bijzonder multiculturele en meertalige aard van Brussel, kan deze stad een voortrekkersrol spelen in onderzoek naar meertalige en interculturele communicatie. Deboosere et al. (2008) geven aan dat ruim 50% van de Brusselse bevolking geen Belgo-Belgische achtergrond heeft. Veel Brusselaars hebben een andere moedertaal dan het Frans of het Nederlands.
AcroniemTTKPRB11TR
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/03/111/03/15

Keywords

  • language

Flemish discipline codes

  • Civil and building engineering
  • Languages and literary studies