'Back-end sentencing'. Onderzoek naar de beslissingsprocessen en -praktijken met betrekking tot het terug roepen naar de gevangenis

Projectdetails

!!Description

Internationaal is het aantal overtreders dat tijdens de vergunningsperiode in de gevangenis wordt teruggeroepen, dramatisch toegenomen. In Engeland en Wales bijvoorbeeld is het aantal overtreders dat teruggeroepen wordt in de gevangenis meer dan drie of viervoudig toegenomen. Voor België duiden gedeeltelijke cijfers erop dat tussen 42% en 46% van de voorwaardelijke vrijlatingsopdrachten in de gevangenis worden teruggeroepen. Het laatste decennium hebben een groeiend aantal geleerden zich gericht op de mogelijke redenen voor en de impact van de toename in terugroepacties. De meest voorkomende reden voor terugroepactie is de schending van de licentievoorwaarden. Toch kunnen binnen deze groeiende hoeveelheid kennis twee belangrijke lacunes worden geïdentificeerd. Ten eerste is er een opmerkelijke afwezigheid van inzicht in de besluitvormingspraktijken van de administratieve of rechterlijke instanties die de terugroepingsbeslissing nemen (de zogenaamde 'back-end-veroordeling'). Ten tweede is er een gebrek aan onderzoek naar het hele proces van parole revocation, te beginnen met het nieuwe delict of overtreding van de voorwaarde, gevolgd door het besluit van de parole officer om aan het gerechtelijk of administratief lichaam te rapporteren, dat uiteindelijk beslist over de mogelijke recall . Dit onderzoek wil deze lacune opvullen door de recall-processen en -praktijken in een Belgische context te bestuderen en waar mogelijk deze gegevens te vergelijken met praktijken in andere rechtsgebieden. Daarom zal uitgebreid veldwerk worden uitgevoerd, waarbij verschillende methoden van empirisch onderzoek worden getraceerd: kwalitatieve en kwantitatieve bestandsanalyse en diepte-interviews met de verschillende professionele actoren die betrokken zijn bij de recall-procedure.
AcroniemFWOAL713
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/17

Flemish discipline codes

  • Criminal law
  • Law
  • Criminology