Projectdetails

!!Description

De behandeling van borstkanker (BK) leidt vaak tot chronische klachten die een negatieve impact hebben op de levenskwaliteit en leiden tot een grate socioeconomische last. Het tijdsframe tussen de BK diagnose en de start van de behandeling omvat een belangrijke opportuniteit voor het toepassen van interventies (i.e., prevalidatie) die de patient optimaal kunnen voorbereiden op de oncologische behandeling en revalidatie. Het beschikbare onderzoek naar prevalidatie bij BK pati~nten is veelbelovend, maar vertoont een
hoog risico op bias (incl. kleine samples) en evalueerde geen
langetermijneffecten. Met dit project, wil ik de langetermijn (kosten-)effectiviteit en (een deel van) het onderliggende mechanisme van innovatieve multimodale en pati~nt-geori~nteerde
teleprevalidatie (educatie + stress management+ oefentherapie, met motiverende gespreksvoering erdoorheen) onderzoeken bij pati~nten
die een BK operatie ondergaan. De interventie heeft als doel 1) de fysieke en mentale status te verbeteren; 2) de chirurgische uitkomst
(o.a. op vlak van levenskwaliteit) te verbeteren; 3) therapietrouw t.a.v. postoperatieve revalidatie en fysieke activiteit aanbevelingen te
verbeteren; en 4) het optreden en/of de ernst van chronische klachten na BK behandeling in te perken. Dit project kan daarom
leiden tot een belangrijke optimalisatie van het oncologische zorgpad voor BK, metals gevolg een betere levenskwaliteit op lange termijn. We verwachten dan ook een grate impact op het werkveld.
AcroniemOZR3972
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/2230/09/23

Keywords

  • Teleprehabilitation
  • breast cancer surgery
  • patient-centered care

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Rehabilitation sciences
  • Health economy
  • Oncological surgery
  • Cancer therapy
  • Physiotherapy

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.