Opvangmandaat IWT-Beurs (toekenning van een OZR-mandaat 1 jaar) ten behoeve van Frederik Temmermans.

Projectdetails

!!Description

De hoeveelheid beschikbaar digitaal beeldmateriaal in databanken van ziekenhuizen neemt dagelijks toe. Dit resulteert in een gigantische bron aan informatie die artsen kunnen raadplegen, bijvoorbeeld als hulpmiddel bij het stellen van een diagnose. Deze informatie is echter alleen bruikbaar als ze op een efficiënte manier toegankelijk is, maar de grote toename maakt dat het beheer en de toegang steeds complexer worden. Huidige "Picture Archive and Communication Systems" (PACS) geven clinici de mogelijkheid de beelden op een efficiënte manier te bewaren, te verzenden en te doorzoeken op een aantal vooraf gedefinieerde tekstuele zoekvelden. Deze klassieke zoekopdrachten hebben echter hun beperkingen omdat de in de afbeeldingen opgeslagen informatie vrij beperkt is. Bovendien zijn bepaalde zoekopdrachten, zoals het zoeken naar gelijkaardige beelden, niet uit te drukken als een tekstquery. Verschillende "Content Based Image Retrieval" (CBIR) technieken zijn reeds voorgesteld om beelden op basis van specifieke eigenschappen in een databank terug te vinden. De gelijkenis tussen verschillende medische cases kan echter niet altijd enkel bepaald worden door het matchen van unimodale beelden. Een arts zal voor het stellen van een diagnose dikwijls meerdere beelden bestuderen en ook andere aspecten in acht nemen, zoals de anamnese van de patiënt of resultaten van een labo-onderzoek. Door deze informatie ook te gebruiken tijdens het zoekproces wordt verwacht de relevantie van de teruggegeven resultaten te kunnen verhogen. Het doel van het doctoraatsonderzoek is dan ook om technieken voor inhoud-gebaseerd zoeken in multimodale data te bestuderen, te implementeren en te evalueren.
AcroniemOZR1725
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0831/12/08

Flemish discipline codes

  • Other engineering and technology