OZR opvangmandaat: De studie van prion-achtige nucleatie van vloeistof-vloeistof fase scheiding van hnRNPA2 in Amyotrofe Laterale Sclerose

Projectdetails

!!Description

De formatie van membraanloze organellen (MOs) via vloeistof- vloeistof fasescheiding (LLPS) laat toe om snel te reageren op veranderingen in het milieu, zoals de cellulaire stress response. Dit proces wordt gemedieerd door diverse multivalente interacties tussen RNA-bindende proteïnen zoals hnRNPA2 en andere
macromoleculen. Misregulatie in deze fase scheiding wordt geassocieerd met de accumulatie van pathogene aggregaten in neurodegeneratieve ziekten, zoals amyotrofe laterale sclerose (ALS). Het is reeds vastgesteld dat nucleatie essentieel is voor de inductie van een nieuwe fase, een fenomeen dat vooral bestudeerd is in de context van amyloïde aggregatie. Niettemin in het LLPS-veld is de rol van deze nuclei nog niet onderzocht. Daarom zal de studie van de nucleatie in het vroege kinetische spoor van hnRNPA2 waardevolle inzichten geven over de drijvende krachten van z’n fase scheiding. Verder zullen de fase scheidende vormen verder bestudeerd worden, om zo de site van secundaire nucleatie – leidende tot aggregatie – te verduidelijken. Het doel is om een volledig kinetisch model te genereren van hnRNPA2 inclusief de 2 pathogene mutanten, door
alle mogelijke fase overgangen te identificeren. Deze modellen zullen licht werpen op het effect van mutaties in fase scheiding, aggregatie, en ook op prion-achtige propagatie, om zo hun contributie aan ongeneesbare ziekten uit te leggen.
AcroniemOZR3822
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/22

Flemish discipline codes

  • Intracellular compartments and transport
  • Molecular and cell biology not elsewhere classified
  • Neurological and neuromuscular diseases

Keywords

  • liquid-liquid phase separation
  • Nucleation
  • protein aggregation