OZR opvangmandaat: Ontrafeling van de rol van ijzer metabolisme in beta-cel differentiatie, maturatie en functie.

Projectdetails

!!Description

Diabetes is een pandemische metabole ziekte. De huidige therapie is enkel symptomatisch en pakt het onderliggende betacel defect niet aan. Eilandtransplantatie kan resulteren in insuline-onafhankelijkheid, maar er is een tekort aan donoreilandjes. Stamcel-afgeleide betacellen (SC-beta) kunnen een alternatieve celbron zijn, maar een beter begrip van de differentiatie, maturatie en functie van betacellen is nodig om functionele SC-beta te genereren. Betacellen hebben hoge expressie van de transferrine-receptor (TFRC), die zorgt voor
de cellulaire ijzeropname vanuit transferrine, dit i.t.t. alfa- en deltacellen. Waarom dit zo is en of dit van belang is voor de betacel biologie is niet geweten. In mijn onderzoeksproject wil ik de rol van het ijzer in de betacel differentiatie, maturatie en functie te ontrafelen. We gaan temporele veranderingen in het ijzermetabolisme van endocriene eilandcellen karakteriseren en in de betacellen nagaan of deze verband houden met metabole en signalisatieverschuivingen
die belangrijk zijn voor maturatie. We gaan kijken hoe ijzertekort de ontwikkeling van betacellen beïnvloedt, dit door gebruik te maken van nieuwe muismodellen en geavanceerde technologieën, met als
doel betere protocollen voor het maken van SC-beta te verkrijgen. Dit werk zal ons inzicht in de pathofysiologie van diabetes verrijken door nieuwe complexiteiten in de betacelontwikkeling bloot te leggen en hopelijk bijdragen tot een celgebaseerde curatieve behandeling.
AcroniemOZR3838
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/22

Keywords

  • Diabetes
  • iron
  • cellular maturation

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Endocrinology
  • Metabolic diseases
  • Cell signalling
  • Cellular therapy

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.