OZR opvangmandaat: Onderliggende factoren in de responsiviteit op Mentale Vermoeidheid: wat kunnen interindividuele verschillen ons vertellen?

Projectdetails

!!Description

Mentale vermoeidheid (MV) ("een psychobiologische toestand die optreedt tijdens langdurige veeleisende cognitieve activiteit en resulteert in acute gevoelens van vermoeidheid en/of een verminderd prestatievermogen") belemmert verschillende soorten menselijke prestatie. Recent onderzoek suggereert dat sommige factoren de interindividuele reactie op MV beïnvloeden. Niet alleen heeft geen enkel project deze beweringen al onderzocht, traditioneel onderzoek vertoont vaak twijfelachtige benaderingen (geen relevante hersenmetingen). Het algemene doel van mijn project is om de aanwezigheid van interindividuele verschillen in het vastgestelde effect van MV op prestatie na te gaan, om de robuustheid van deze verschillen in de tijd te evalueren en om mogelijke factoren te analyseren die aan de basis zouden kunnen liggen van deze verschillen. Dit zal in de eerste plaats gebeuren door het uitvoeren van twee grote experimentele studies waarin ik het effect van verschillende factoren op MV-gerelateerde prestatieverminderingen zal onderzoeken, waar ook state-of-the-art metingen zullen worden uitgevoerd (beeldvorming van het brein/genetische analyse). Niet alleen zal dit project de twijfels van sommige onderzoekers over het effect van MV op prestatie wegnemen, de kennis van beïnvloedende factoren gecombineerd met state-of-the-art metingen zullen ons begrip van MV en de mechanismen sterk verbeteren. Dit kan leiden tot meer toegepaste interventies om MV te bestrijden in de algemene populatie.
AcroniemOZR3839
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/22

Keywords

  • Mental fatigue
  • interindividuel differences
  • human performance

Flemish discipline codes

  • Exercise physiology
  • Sports sciences
  • Cognitive neuroscience
  • Sports psychology
  • Cognitive processes