OZR opvangmandaat: Ontrafeling van de dynamica van magma en crustal door de studie van lavameer-systemen

Projectdetails

!!Description

Ons begrip van magmatische processen en bewegingen in de aardkorst blijft onvolledig, hoewel deze kennis essentieel is voor een goede monitoring en het voorspellen van uitbarstingen. De weinige hardnekkige lavameren op onze planeet bieden de mogelijkheid om de drukvariaties onder vulkanen rechtstreeks te meten. Lavameren kunnen inderdaad gezien worden als ondiepe magmakamers aan het grondoppervlak of als open kanalen die rechtstreeks verbonden zijn met het onderliggende magma-afvoersysteem. In dit project stellen
we voor om gebruik te maken van teledetectie vanuit de ruimte, de lucht en vanop de grond om informatie te bekomen over de dynamiek van lavameren en om, de magmatische processen te interpreteren. Meer in het bijzonder zal gebruik worden gemaakt van radartechnieken voor teledetectie om bodemvervormingen, niveau veranderingen en lava-accumulatie te bestuderen. Fotogrammetrie, gecombineerd met drone- en time-lapse-camera-opnamen, zal een zeer hoge ruimtelijke of temporele resolutie opleveren van de activiteit van de lavameren. Dankzij een lopend parallel project zal deze onderzoek kunnen profiteren van aanvullende teledetectie en geofysische metingen. De diversiteit van de beschikbare gegevens biedt een unieke kans om gemeenschappelijke evolutiepatronen in lavameren te onderscheiden en een model voor te stellen dat de dynamiek van de bewegingen van het aardkorstmagma in verband met vulkanische systemen verklaart.
AcroniemOZR3837
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/221/01/22

Flemish discipline codes

  • Volcanology
  • Cartography
  • Geodesy
  • Geospatial information systems
  • Photogrammetry and remote sensing

Keywords

  • (in)SAR
  • photogrammetry
  • volcano