BATTLE: Batterijmodellering van lithiumchemie op basis van een eclectische aanpak

  • Van Mierlo, Joeri (Administrative Promotor)
  • Omar, Noshin (Co-Promoter)
  • Timmermans, Jean-Marc Paul (Wetenschappelijk Promoter)
  • Jaguemont, Joris (Wetenschappelijk Promoter)
  • Nikolian, Alexandros (Medewerker)
  • de Hoog, Joris (Medewerker)
  • Van Den Bossche, Peter (Co-Promoter)
  • De Sutter, Lysander (Medewerker)

Projectdetails

!!Description

The project BATTLE “BATTery modelling of Lithium chemistries based on an Eclectic approach” addresses the development of a powerful dynamic lithium-ion based battery modelling unit for traction applications. This goal can be achieved by developing and combining dedicated models, using innovative numerical simulation and experimental methods and through special validation tools. In order to accomplish this, a multidisciplinary academic oriented team, extended with an industrial partner has been composed with strong backgrounds in the field of characterising, modelling, electrochemistry and system identification.
Korte titelBATTLE
AcroniemIWT639A
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/17

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Electrochemistry
  • Physical chemistry

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.