Biobeschikbare Kwik Methylatie in de Adriatische Zee

Projectdetails

!!Description

Micro-organismen transformeren kwik (Hg) in oceaanwater naar methylkwik (MeHg), wat zeer toxisch is. Omdat MeHg zich concentreert in levende organismen, bouwt het uiteindelijk op tot zeer gevaarlijke concentraties in vissen en hogere dieren in voedselwebben, wat zowel de gezondheid van mens als ecosysteem schaadt. We weten echter niet precies hoe de methylering plaatsvindt, welke micro-organismen het doen en vooral welke fractie van Hg voor hen beschikbaar is. We noemen dit deel de biologisch beschikbare fractie van Hg, het vertegenwoordigt een klein percentage van de totale Hg en de chemische identiteit is grotendeels onbekend. Biologisch beschikbaar Hg in water kan elementaire of ionische Hg-soorten zijn, geassocieerd met een grote verscheidenheid aan andere deeltjes of opgelost organisch in de waterkolom. Hg heeft ook zeven stabiele isotopen en hun verdeling in Hg-soorten is zeer informatief over de processen.
We zullen ons concentreren op deze biologisch beschikbare fractie van Hg, de kracht waarmee het verbonden is, de processen die de overvloed en transformaties ervan beheersen, en de waarschijnlijkheid dat Hg wordt gemethyleerd. Dit zal ons vertellen in welke omstandigheden methylatie plaatsvindt, zodat we in de toekomst microben kunnen ontdekken die het doen. Daartoe zullen we als eerste Hg-stabiele isotopen van biologisch beschikbare fractie meten,
verzameld met Diffusive Gradient in Thin-films samplers aan boord van een automatische onderzeeër in de Adriatische Zee. Met deze uiterst gevoelige methode kunnen we omstandigheden beschrijven die Hg-methylatie ondersteunen en MeHg-stress in ecosystemen voorspellen.
AcroniemFWOAL911
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/22

Keywords

  • Kwik
  • Adriatische zee

Flemish discipline codes

  • Geochemistry not elsewhere classified