Gedrag van een 400kg/u wervelbedvergasser voor externe verbranding van biomassa en organische afval.

Projectdetails

!!Description

Het project speelt in op de beschikbaarheid van een prototype 500kW centrale voor productie van warmte en electriciteit op basis van verggassing van biomassa. Er wordt voorgesteld om gebruik te maken van de bestaande installatie om in Rreële omstandigheden experimentele gegevens te verzamelen en deze te toetsen aan simulaties, met als bedoeling inzicht te verschaffen in het gedrag van de installatie. verbeteringen aan te brengen aan het proces en opschaling te maken. De centrale gebruikt momenteel biomassa in de vorm van houtafval/ Dit afval wordt via een wervelbed vergast met lucht en de productgassen worden verbrand in een gasturbinecyclus. Om vervuiling en beschadeging van de gasturbine te vermijden werd geöpteerd voor exterbe verbranding van het gas, via een gas/gas warmtewisselaar. de verbranding van de productgassen gebeurt in de uitlaatgassen van de turbine. Het product beoogt enerzijds het uitvoeren van lange duur testen met een aantal brandstoffen die op basis van hun marktpotentieel worden geselecteerd. Bij deze testen wordt de kwaliteit van het productgas onderzocht de geproduceerde vasr effluenten, de kwaliteit van de verbranding en de bestendighed van de materialen zowel in reducerende als oxiderende omgeving. Anderzijds beoogt het prject het modelleren van het vergassingsproces, en in mate van het mogelijke het verbrandingsproces met nadruk op de vorming van stikstofoxides en het afbreken van zwaardere koolwaterstoffen. De modellen worden gevalideerd aan de hand van de experimentele gegevens.
AcroniemIWT72
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0031/12/01

Flemish discipline codes

  • Physical sciences