Belgian Economy Today: Een hoge frequentie data aggregatie en visualisatie platform voor adequate en tijdige economische analyse

Projectdetails

!!Description

In turbulente Covid-19-tijden ervaren we schokken die een
onmiddellijke impact hebben op de financiële situatie van
economische actoren. Het meten van deze veranderingen met
boekhoudkundige gegevens, maandelijkse enquêtes of trimestriële
macro-economische data leidt tot cijfers die niet actueel of accuraat
zijn: ze zijn niet gedetailleerd genoeg en worden gepubliceerd met
een vertraging.
De oplossing hiervoor is Belgian Economy Today. Dit digitaal platform
verzamelt, verspreidt en visualiseert op een gestructureerde manier
de hoogfrequente informatie die is ingebed in big datasets van
bedrijven en overheden die elektronische betalingen,
elektriciteitsverbruik, mobiliteit, spaargedrag en de berichtgeving in
de media over de economie registreren.
Ons Belgian Economy Today-platform biedt drie types van
functionaliteit.
Ten eerste is het een hub voor gegevensaggregatie -en verspreiding.
Het verzamelt de relevante gegevens en stelt ze beschikbaar in een
handig gegevensformaat voor economische analyse.
Ten tweede is het een visualisering-en analyseplatform waarmee
gebruikers kunnen dynamisch ontdekken hoe de huidige gegevens
afwijken van hun gedrag in normale tijden.
Ten derde is het een communicatieplatform waar economische
analisten hun data, modelresulaten en interpretatie kunnen
uitwisselen.
Voor elke functionaliteit ontwikkelen we de data science-technieken
en de eindgebruiker-tool om het platform adequaat en actueel te
maken voor de analyse van de Belgische economie
AcroniemFWOAL984
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/21

Keywords

  • nowcasting
  • Big data platform

Flemish discipline codes

  • Data collection and data estimation methodology, computer programs
  • Econometric and statistical methods and methodology
  • Econometric modelling
  • Prices, business fluctuations and cycles