BEST: Belgisch energiesysteem - De bijdrage van elektro- en synthetische brandstoffen aan de voorzieningszekerheid

Projectdetails

!!Description

De energietransitie in België heeft een duidelijke richting: elektriciteit wordt de dominante vector en hernieuwbare producties, voornamelijk zonne-energie en wind, moeten uitgebreid worden geïnstalleerd. Toch zijn er nog veel open vragen, vooral over de bijdrage van brandstoffen, niet meer van fossiele oorsprong, maar als energiedragers gesynthetiseerd uit hernieuwbare energiebronnen. Deze brandstoffen kunnen vloeibaar (CH3OH, CnHm) of gasvormig (H2, CH4, NH3) zijn. Ze kunnen worden geproduceerd uit biomassa ("synthetische brandstoffen", via H2 en CO) maar, nog belangrijker, uit overtollige elektriciteit ("electrofuels", via H2). Ze lijken een goede oplossing om duurzame elektriciteit op lange termijn op te slaan en terug te winnen in verschillende vormen van energie voor de voorzieningszekerheid en strategische reserves. Om het afbouwen van aardgas te helpen, kunnen ze gecombineerde cyclus gasturbine-eenheden, industriële processen, gecombineerde warmte- en krachteenheden, enz. Voeden. Ze kunnen ook bijdragen aan mobiliteit in gevallen waarin elektrificatie moeilijk te implementeren is.

Onze missie voor dit project is: “Zoek voor België de meest economische routes voor elektro- en synthetische energiedragers die nodig zijn
geconfronteerd worden met de problemen van de klimaatverandering en zorgen voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet en de voorzieningszekerheid in 2040 en daarna. ”

Om deze missie aan te pakken, moeten we het probleem wereldwijd onder ogen zien, van wieg tot ernstig, zonder belangrijke veronderstellingen die de conclusies zouden falen. De praktische doelstelling is om te voorzien in de richtlijnen van de overheid voor de selectie van vloeibare en gasvormige energiedragers (in dit project opgeroepen tot eenvoud "brandstoffen"), als een van de oplossingen in de energietoolbox voor de komende overgang. Daarom geven we een uitgebreid overzicht van het probleem en verdelen we ons werk om de volgende vragen te beantwoorden:
1. Hoeveel vloeibare en gasvormige energiedragers hebben we nodig om het Belgische energiesysteem tijdens en na de overgang te voeden?
2. Hoe compatibel zijn deze dragers met ons huidige energiesysteem, inclusief het net? Wat is hun impact?
3. Wat zijn de meest economische scenario's en opslagbehoeften (dagelijks, maandelijks, seizoensgebonden) om deze hernieuwbare brandstoffen te implementeren?
4. Wat zijn de belangrijkste onzekerheden met betrekking tot het energiesysteem, nu en in de toekomst, waarmee rekening moet worden gehouden bij het optimaliseren van het systeem?
5. Hoe kunnen deze brandstoffen op de meest efficiënte manieren weer worden omgezet in eindenergie?
AcroniemFOD87
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/02/2031/07/24

Keywords

  • energie systeem

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Electronics not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.