Bilaterale acties : W&T-samenwerking met Zuid-Afrika : Digital information layer for HIV and AIDS awareness.

Projectdetails

!!Description

Hoewel primaire HIV en AIDS preventie programma's essentieel zijn in het Zuid-Afrikaanse hoger onderwijs, wijzen steeds meer studies uit dat jongeren in toenemende mate te kampen hebben met een zekere mate van moeheid ten opzichte van HIV en AIDS campagnes. Het huidige academische discours is sterk gefocust op het stimuleren van inter-persoonlijke communicatie. Echter, deze strategie blijkt niet vanzelfsprekend te zijn in een klimaat waarin HIV en AIDS nog steeds gepaard gaan met taboe, stigma en discriminatie. Indien Zuid-Afrikaanse onderwijs instituten de aandacht van jongeren willen behouden, zullen ze dus innovatieve campagne strategieën moeten hanteren. Gezien hun unieke eigenschappen, zoals interactiviteit en anonimiteit, worden nieuwe technologieën en het internet in het bijzonder steeds vaker naar voren geschoven als kanalen die mogelijk meer geschikt zijn om de doelgroep in kwestie te bereiken.Dit project heeft als doel om de mogelijkheden en knelpunten van het gebruik van nieuwe technologieën voor primaire HIV en AIDS preventie in het Zuid-Afrikaans hoger onderwijs in kaart te brengen. Door middel van een case studie aan de University of the Western Cape, zal gezocht worden naar een antwoord op volgende onderzoeksvraag: zijn nieuwe technologieën, met hun unieke eigenschappen zoals interactiveit en anonimiteit, geschikte kanalen voor HIV en AIDS campagnes in een universiteitscontext? Met andere woorden: wat zijn de mogelijkheden van computers en internet om dialoog te stimuleren en AIDS moeheid tegen te gaan? Het onderzoek wordt opgesplitst in drie grote delen: 1) een verkennend onderzoek naar AIDS moeheid en naar het gebruik van ICT voor preventiedoeleinden, 2) de ontwikkeling en implementatie van een digitale campagne over HIV en AIDS gerelateerde issues, en 3) een evaluatie van deze campagne. De studie hanteert een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals enquêtes, focus groep interviews, diepte interviews, en online tracking tools.AcroniemDWTC196
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/0631/08/08

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Media and communications

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.