Blokkade van Lipocalin-2 (Lcn-2) door middel van Nanobodies als nieuwe kankertherapie

Projectdetails

!!Description

Tumoren zijn orgaanachtige weefsels bestaande uit kankercellen, structurele en immuuncellen, bloedvaten en bindweefsel, die gezamenlijk de tumor-micro-omgeving vormen. Sommige van deze immuuncellen, tumor-geassocieerde macrofagen (TAM's), werken tumorbevorderend, omdat hun normale functie door de tumor wordt gekaapt. Kankercellen gebruiken TAM's om essentiële voedingsstoffen, zoals ijzer, te verkrijgen, teneinde optimale omstandigheden voor hun overleving en metastase te creeren. Hierbij kan Lipocalin-2 (Lcn-2) een cruciale rol spelen, omdat het ijzer levert aan snel prolifererende cellen, zoals kankercellen, en TAM's kan polariseren tot een pro-tumoraal gedrag. Bijgevolg bevordert Lcn-2 de initiatie, progressie en metastase van vele kanker types en de afwijkende expressie ervan correleert met het chemo- en radioresistente fenotype van tumoren. In dit voorstel zullen we het potentieel evalueren van nieuw gegenereerde anti-Lcn-2 Nanobodies om Lcn-2-functies te blokkeren en om een gunstiger tumoruitkomst te bekomen, hetzij als monotherapie of in combinatie met bestaande therapieën. Hiertoe zullen we het metastaserende E0771.LMB muismodel van triplenegatieve borstkanker (TNBC) gebruiken, dat hoge Lcn-2expressieniveaus vertoont. TNBC blijft geassocieerd met hoge agressiviteit en verhoogde uitzaaiingen en vertoont een slechtere klinische prognose en een hoger sterftecijfer dan andere soorten borstkanker. Bijgevolg kan Lcn-2-blokkade een nieuwe therapie zijn voor dit type kanker.
AcroniemFWOTM1033
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/22

Keywords

  • Manipulatie van de micro-omgeving van de tumor
  • Validatie van Nanobodies tegen Lcn-2 voor kankertherapie
  • Nieuwe combinatietherapie met blokkade van het immuuncontrolepunt

Flemish discipline codes

  • Applied immunology
  • Immunogenetics
  • Cancer biology
  • Cancer therapy