Projectdetails

!!Description

De groei van onderwijs en onderzoek aan de VUB zorgt voor een recente toename in bebouwing op de campus. Directie Infrastructuur gaat ambitieus aan de slag om niet alleen het gebouwenpark toekomstbestendig te maken, maar ook de hele campusomgeving tot een klimaatrobuuste, eigentijdse, inclusieve campus om te vormen. Dit project bevat onderzoek naar en het definiëren van de eerste klimaatadaptieve maatregelen op de BHSECampus, onderdeel van een klimaatactieplan in wording voor de VUB.
De campus Etterbeek staat voor een reeks structurele uitdagingen, waaronder een aanpak van de totale waterhuishouding, de retentie van regenwater en het optimaliseren van de rioleringsstelsels. De infiltratie van regenwater wordt problematisch door verdichting en verharding en het aanwezige rioolnetwerk blijkt hiervoor ontoereikend. Bovendien brengt de toekomst meer extreme weersomstandigheden en is de kennis van het hydrologisch systeem van deze campus ontoereikend om lange termijn beslissingen te nemen.
AcroniemOZR3579
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/06/2031/05/21

Keywords

  • klimaat
  • waterhuishouding

Flemish discipline codes

  • Climate change